СУД СОЛОМОНАКатегории Цар-Письменник Соломон ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Молодий цар Соломон якось увi снi почув незнайомий голос, який сказав, щоб вiн просив, чого хоче в своєму життi: чи вiйськових подвигiв, чи золота й багатства, чи влади над усiма народами, чи довгого життя. I пообiцяв, що збудеться все, що б вiн не побажав. Соломон замислився i сказав, що не хоче вiн нi вiйськовоï слави, нi багатства, нi влади, а хоче єдиного: стати мудрим. Хай серце моє буде розумним, а розум добрим, щоб я мiг вiдрiзняти добро вiд зла i бути справедливим суддею. I сказав до нього голос: Хай буде так. I став Соломон наймудрiшим помiж людей. I через те, що був мудрим, вiн став могутнiм володарем i здобув велике багатство, i пiдкорилися йому всi народи, i прославився Соломон на весь свiт. По всiй землi говорили про його велику мудрiсть i справедливiсть. Стали приходити до нього люди, щоб вiн розсудив ïх, вирiшив ïхнi суперечки. Якось прийшли до нього двi жiнки й принесли немовля, котрому не було ще й мiсяця. Одна з жiнок звернулася до царя i сказала, що вони жили в одному домi, в однiй кiмнатi. У неï народився син i в другоï жiнки так само. В усьому домi, крiм них, нiкого не було. Вночi син тiєï жiнки помер, i вона пiдклала його ïй, а собi забрала живого. На це друга жiнка закричала, що це брехня, ïï син живий, а тоï — мертвий. Соломон звелiв, щоб йому подали меча. Потiм наказав воïновi, аби той взяв дитя i розiтнув навпiл, а потiм вiддав кожнiй жiнцi по половинi. Перша жiнка злякалася, закричала, почала просити, щоб дитину не вбивали, а вiддали другiй — тiльки б син залишився живий. А друга спокiйно сказала царевi, що його рiшення справедливе: Нехай не дiстанеться цей малюк нi ïй, нi менi! Соломон зупинив воïна i наказав вiддати хлопчика тiй жiнцi, котра його пожалiла — вона i є його справжня мати. Дитину вiддали матерi, i та притисла ïï до серця. А брехуху вигнали з ганьбою геть. Так розсудив Соломон, мудрий i справедливий.

Метки ПЕРЕКЛАДНА ЦЕРКОВНА ЛIТЕРАТУРА, СУД СОЛОМОНА, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
СУД СОЛОМОНА